מאיר שמעון עשור

מאיר שמעון עשור

מהלכים עקיפים לחשיפת אינטרסים

להלן בחינה של תהליכים לחשיפת אינטרסים

מגשרים משתמשים במיומנויות תקשורת על מנת לזהות אינטרסים כמו:

הקשבה פעילה, שיקוף, ניסוח מחדש, תמצות, הכללה, חלוקה לקטעים או תבניות.

כאשר משתמשים באחת מהמיומנויות או בשילוב כל שהו, הם מסייעים לצדדים ולמגשר  לחשוף אינטרסים המוסתרים בכוונה או שלא בכוונה ע"י הצדדים.

אחד השילובים הפופולריים של מיומנויות אלו הוא תהליך הבחינה ( MOORE ,1982 )

בתהליך זה מונה המגשר או אחד הצדדים, את האינטרסים של הצד השני כמשוב לאחר שהקשיב לגריסתו. באמצעות ניסוי ותהיה, הצד המקשיב מגיע להבנה והסכמה לגבי הצד השני.

שיטה נוספת לזיהוי אינטרסים היא "הדגמה היפותטית" ( Pruitt & Lewis, 1977 ) , לפיה אחד הצדדים או המגשר מציג שורה של פתרונות או הצעות היפותטיים לצד השני.

השואל אינו מבקש התחייבות או הסכמה למי מהפתרונות, אלא רק תגובה כדי לקבל אינדיקציה האם ההצעה יכולה לספק.

חזרה על הצעות המכילות פתרונות מגוונים לסיפוק האינטרס של הצד השני יכולה להגדיל את ההבנה של המגשר או של אחד הצדדים בחשיבות צרכים של הצד השני מבלי להזדקק לעימות ישיר של זיהוי האינטרסים שלו.

גישה זו טובה במצבים בהם צד אחד מסתיר את האינטרסים שלו או כאשר רמת האימון נמוכה מידי מכדי לחשוף אותם במפורש.

סיכום:
מגשרים משתמשים במגוון מיומנויות תקשורת על מנת לזהות ולחשוף אינטרסים המוסתרים
של הצדדים בכוונה או שלא בכוונה. הפופולריים ביותר הם תהליך הבחינה והדגמה היפותטית.מאמר מאת: C.W.Moor מתוך: (1986) The Mediation Process
תורגם לעברית:
ע"י יעל רכוב, פברואר 2006. מאי 2019. שוכתב מחדש ע"י מאיר שמעון עשור מאי 2019 בקורס גישור פרקטיקטם.

שתף מאמר זה:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email