גישור-ככלי--טיפולי-בישוב-סכסוכים-בין-בני-זוג
מאיר שמעון עשור

מאיר שמעון עשור

גישור ככלי טיפולי בישוב סכסוכים בין בני זוג

על הגישור הזוגי

הגישור בכלל הוא כלי המשמש לישוב סכסוכים, יכול להות כלי טיפולי אפקטיבי קצר מועד, לטיפול  במשבר מוגדר גבולות, הנוצר בין בני זוג.  

מיועד לבני זוג נשואים שנמצאים במשבר זוגי הנובע מסכסוך ידוע ומוגדר לצדדים והמהוה נקודת המחלוקת ביניהם, דבר המשליך על יחסי הזוגיות בניהם והגורם להם קשים בתקשור, הגישה מציעה  לצאת מהמבוי הסתום שבו הם נמצאים הצדדים, על ידי פתרון נקודות המחלוקת באמצעות כלים גישוריים.

בגישה זו, אין המגשר מתיימר לטפל בבני הזוג עצמם, או במשקעים שנוצרו במשך הנישואים אצל כל אחד מהצדים ובתא הנישואין כיחיד המשותפת. המגשר מתמקד בנקודות מחלוקת בין בני הזוג המוגדרות וידועות להם או שיתבררו תוך תהליך הגישור. ככול שמתיישב הסכסוך בין הצדדים, רמת המתח הזוגית הקיימת בקרבם יורדת.

הגישור שם על השולחן הדיונים במוקד, את מהות הסכסוך בהתגלמותו, את נקודות המחלוקת ואי ההסכמה בהשתקפותם, כמטרה ראשונה במעלה לייצר הסכמות ופתרונות. באופן זה, יוצר תהליך הגישור, דיונים קוגניטיביים אופרטיביים ויצירתיים, בין בני הזוג, ממוקדי מטרת ופתרון, דבר היוצר באופן עקיף תקשורת בין בני הזוג נטולה ככול שניתן רגשות, משקעים ואשמות, במקומות ובנקודות המחלוקת בו התקשורת ביניהם כשלה.

הפעולות  שבגישה, לסייע לבני הזוג ביצירת פתרונות לבעיות ולנושאים החלוקים בניהם, הרציונל אומר, ככול שתגדל הצלחה סביב נקודות הסכסוך, ירדו המתחים והכעסים, דבר המהוה בסיס, התכנות וסיכוי ליצירת קשר חיובי בניהם ולהמשיך החיים המשותפים יחדיו, או לחילופין במידת הצורך, כאשר אין ברצון הצדדים להמשיך את הנישואין, ישוב הסכסוכים ושיפור היחסים והתקשורת בניהם, תסיע להם להגיע להסכם אחרים המקובל עליהם, ויוכלו להיפרד זה מזו באופן מכובד. 

הגישור הזוגי נועד ליצור בקרב הצדים הסכמות, החלטות משותפות ומקובלות עליהם ובכך למנוע תחושות פער של צד אחד על משנהו. עצם קיומה של האופציה להפרדות בהסכמה כחלק מהתהליך, מהוה גורם משמעותי למאמץ משותף הפוך, להגיע להסכמות במסגרת הנישואין ולהישאר כזוג נשוי.

המגשר הזוגי

גישור זוגי מתבצע על ידי מגשר בעל אוריינטציה טיפולית. המגשר הזוגי הוא גורם אובייקטיבי, צד שלישי, שנמצא מחוץ למחלוקות שתפקידו להנחות את הזוג להגיע בכוחות עצמם לפתרונות. יש לו יכולות, ניסיון, וכישורים לגרום לצדדים להגיע להחלטות ולקיים שיח בקשר לעתידם המשותף בהמשך הנישואין או לחילופין  בהגיעם להסכם מקובל בנושאי המחלוקת שביניהם בגירושין.

היתרון שלו על מטפל בתהליך זוגי הוא, שאינו נכנס ונובר בנפשם של הצדים. אינו מתנהל עם הזוג  בנושאים רגשים עמוקים, דבר המונע אשמות הדדיות. התהליך הרבה יותר הגיוני, נטרלי וקל. בעזרתו של המגשר זוגי, קל יותר לצדדים להבין אחד את הצד השני, מאחר ואינם עוסקים באופן מוצהר: ברגשות שלילים הנובעים מקיום הקשר, באשמות הדדיות, באפשור או שלילה של המשך הקשר, רק ממוקדים סביב פתרון הבעיה/יות המוגדרות.

שתף מאמר זה:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email