רחלי עשור, MSW, עו"ס

רחלי עשור, MSW, עו"ס

התמחויות: טיפול בהתמכרויות ונפגעי סמים, טיפול ושיקום בנכים, טיפול באלימות- זיהוי והתמודדות. אבחון ייעוץ והשמה בעבודה, טיפול פרטני וקבוצתי. גישור כללי ומשפחתי.

מעולמו של מגשר: "בלי סודות"

הליך הגישור הינו הליך מובנה המורכב מפגישות משותפות ופגישות נפרדות בין הצדדים בסכסוך לבין המגשר/ים.

מטרת הפגישות הנפרדות בגישור היא לאפשר לכל צד ביטוי לאותם נושאים אשר עליהם אינו יכול  לדבר בנוכחות הצד השני המעורב בסכסוך וכן לאפשר לכל צד להעלות חלופות לפתרון.

כמקובל בהסכם הגישור, בשיחות הנפרדות מובטח לצדדים כי האינפורמציה שתעלה במפגשים הנפרדים תשמר בסודיות ולא תועבר לצד שמנגד, אלא אם כן ניתן היתר לכך על ידי הצד המשתף. היתר זה יבוא בדרך כלל לבקשת המגשר/ים כאשר בידם הצעת גישור המבוססת על מידע זה.

מנקודת הראות של הצדדים בסכסוך, בשיחות הנפרדות הצד החושף את הסוד מבקש לשתף,  להסיר ולו מעט מהנטל המונח בקרבו ולחוש ביטחון כי הדברים יישמרו על ידי המגשר בסודיות המובטחת. זהו השלב בגישור שבו נבחנת אמינות המגשר ואולי אף עתידים להיווצר יחסי אמון בין המגשר לצד המשתף.

מה קורה מפרספקטיבת המגשר?

מנקודת הראות של המגשר, המפגשים האישיים מהווים מקור אינפורמטיבי רב ערך להבנת העמדות, הצפיות, הראיות, והאינטרסים הגלויים והחבויים של כל אחד מהצדדים. כאמור, לא אחת בשיחות הנפרדות עולים סודות ונחשפים נתונים מהותיים הקשורים לצד האחר או לנקודת הסכסוך.

בעיני המגשר, המחויב לסודיות, פעמים רבות, שמירת הסוד לא רק שאינה מקדמת את תהליך הגישור אלא אף מונעת ממנו לקדם יצירת הסכמות. אך דא עקא, לא ניתן לגלות מידע זה  ללא הסכמת הצד המשתף.

בנוסף, ישנם מצבים בהם חשיפת מידע או סוד מסוים עלול לגרום לשינוי בעמדות של המגשר וביכולתו לשמור על הניטרליות המתבקשת בתהליך, וכן סיטואציות בהן מתעוררות אצל המגשר דילמות אתיות הקשורות בהשלכות שמירת המידע.

אציין מקרה שבו זוג תבע חברת השכרה. בני הזוג יצאו לחופשה רומנטית בצפון הארץ. לצורך כך שכרו רכב מחברת השכרה. לדאבון ליבם הרכב היה תקול והם נאלצו במהלך יומיים להחליף פעמיים את הרכב אשר שכרו. נציין כי מדובר בזוג דתי, שאינו  נוסע בשבת. בני הזוג הגישו תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות וטענו כי מאחר והרכבים היו תקולים הם "נאלצו לבטל אירועים מתוכננים מראש ונותרו ללא מעש בבית המלון", מבחינתם "החופשה נהרסה" ועל כן ביקשו פיצוי כספי למימון חופשה נוספת.

אציין כי בעיני, הדיווח של הזוג היה נשמע אמין. היה לי קל מאוד כמגשרת להזדהות עם התסכול ומפח הנפש אשר נגרם להם בעקבות השרות הלקוי של חברת ההשכרה בזמן החופשה.

בהגיענו לשלב השיחות הנפרדות חברת ההשכרה ביקשה לשתף במידע סודי. לדבריהם קיימת במערכות המחשוב של החברה ראייה שבאמצעותה ניתן לראות את מסלולי הנסיעות שבהם נסע  הזוג במהלך החופשה. הם ביקשו לא לשתף את התובעים במידע זה מתוך רצון "לשמור את הקלף" לדיון בבית המשפט במידה ולא יגיעו להסדר.

בדו"ח חברת ההשכרה נראה היה בעליל כי הזוג התובע אכן מימש את  כל מסלול הנסיעה הנקבע מראש לחופשה זו.

עבורי כמגשרת החשיפה למידע זה, שינתה את תפיסת המציאות  בחדר: מהזדהות ואמפטיה לזוג שכילה סופ"ש רומנטי בהמתנה בבית המלון, לתחושת אי נוחות. הנתונים החדשים עוררו אצלי שאלות רבות: אם אכן הצליחו לנהוג ברכב חרף התקלה – מה הסיבה שהסתירו נתון זה? האם היו נתונים נוספים שהוסתרו? מה תפקידי כמגשרת? לחשוף את האמת או לייצר הסכמות בין הצדדים, הסכמות שאינן מבוססות על נתוני אמת?

בנוסף, מה יקרה בבית המשפט כאשר יתאמתו הנתונים ותיחשף האמת מול השופט? האם עלי כמגשרת לנסות לסייע לזוג להגיע להסכמות על מנת לחלץ אותם מסיטואציה מביכה זו בבית המשפט? ואולי זו הנטייה שלי להגנתיות יתר שאינה רלוונטית לתהליך בחדר?

נוכחות הסוד בחדר הגישור השפיע על ההתנהלות שלי כמגשרת: המידע החדש שפך אור על הסיפור, יצר תנועה רגשית, עורר שאלות, יצר סדקים  באמון והקשה עלי לייצר דיאלוג אותנטי למציאת פתרונות. הרגשתי שיש פיל בחדר ואיננו יכולים לשוחח עליו.

לסיכום: נראה כי לשיחות הנפרדות חשיבות רבה בקידום תהליך הגישור והצלחתו. לצד זה,  עלינו כמגשרים לפתח מודעות להבנת המקום של הסוד והשלכותיו על התהליך המתרחש בחדר הגישור.

שתף מאמר זה:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email